Gửi mail cho chúng tôi

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CƠM NIÊU HỒNG PHÚC

1. Nhà hàng Hồng Phúc 1. 
ĐC: 164-166 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng. 
ĐT: 0236.3646.991 – 02363.646.992

2. Nhà hàng Hồng Phúc 2. 
ĐC: 186 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
ĐT: 0236.3530.568
Email: nhahanghongphuc2@gmail.com

3.Nhà Hàng Hồng Phúc 3. 
ĐC: An Sơn, Bà Nà, Hoà Ninh, Hoà Vang, Đà Nẵng.
ĐT: 0236.3900.777
Email: nhahanghongphuc3banahoaninh@gmail.com

4.Nhà Hàng Hồng Phúc 4. 
ĐC: 168-170 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.
ĐT: 0236.3749.193 – 0236.3636.991
Email: comnieuhongphuc@gmail.com

5.Nhà Hàng Hồng Phúc 5. 
ĐC: An Sơn, Bà Nà, Hoà Ninh, Hoà Vang, Đà Nẵng.
ĐT: 0236.3662.728
Email: nhahanghongphuc5banahoaninh@gmail.com